napis2

Plastik Centrum

ul. Grunwaldzka 23/1
87-100 Toruń
NIP: 836-113-05-38

 

tel. kom. 603 629 861

e-mail: tomasz.buczek@plastikcentrum.com

 

 

 

Wychodz?c naprzeciw wymaganiom rynku, poszerzamy nasz? ofert? o dodatkowe us?ugi:

 

 

SPRZEDA? PÓ?PRODUKTÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH

 

Zajmujemy si? sprzeda?? tworzyw sztucznych renomowanych producentów, oferuj?c szeroki wachlarz pó?produktów takich jak p?yty, kszta?tki, rury, pr?ty, profile oraz druty spawalnicze, znajduj?ce zastosowanie praktycznie w ka?dej bran?y. Nasza oferta obejmuje ró?norodno?? materia?ów takich jak: PE, PP, PVC, PVDF, E-CTFE i PETG..

 

 

SPAWANIE KAROSERII SAMOCHODOWEJ

 

Ponadto zajmujemy si? napraw? (spawaniem) uszkodzonych: elementów karoserii samochodowej wykonanych z tworzyw sztucznych tj. zderzaków samochodów osobowych i ci??arowych, baga?ników dachowych, b?otników, lusterek, elementów maszyn rolniczych i budowlanych, itp.