napis2

Plastik Centrum

ul. Grunwaldzka 23/1
87-100 Toruń
NIP: 836-113-05-38

 

tel. kom. 603 629 861

e-mail: tomasz.buczek@plastikcentrum.com

 

 

 

Wanny galwanizacyjne, trawienne oraz oprzyrz?dowanie z tworzyw sztucznych:

Aparaty i naczynia laboratoryjne:

Rˇ?nego rodzaju pojemniki, mieszalniki, formy i zbiorniki dla przemys?u spo?ywczego:

Kana?y, filtry, wywietrzniki i instalacje wentylacyjne dla przemys?u budowlanego:

Oraz inne: